logo

Шеъри мирзо турсунзода водии хисор. Таърихи шаҳр

Шеъри мирзо турсунзода водии хисор Rating: 5,9/10 1411 reviews

Ҳакимона

шеъри мирзо турсунзода водии хисор

В первый же сезон на дне Тюпского залива были обнаружены следы крупного городища: множество признаков указывало на то, что здесь в конце I тыс. Лоҳутӣ калима ва ибораҳои «маҳи мулки аҷам», «сарви чаман», «маҳи хуршедбанд», «нигори дилписанд»,«маҳи мушкилкушо», «лӯъбати фарзона», «хушхиром», «шаҳдгуфтор» аз зумраи ҳамин воситаҳои забониянд: Эй духтари хушхиром , озод бизӣ! Шоирони он замони ҳавзаи адабии Қаротоқ бо адибони доираи адаби Ҳисор: Ирсии Ҳисорӣ, Парии Ҳисорӣ, Ҳасрати Ҳисорӣ, Сайқалии Ҳисорӣ ҳамкории зич доштанд. Филмҳои ҳунарии «Бо амри дил» ва «Субҳи Ганг» низ аз рӯи филмномаҳои ӯ офарида шудаанд. Среди зернотерок встречаются экземпляры, на которых перемалывали отнюдь не зерно: специалисты полагают, что они использовались для дробления металлоносных руд. Солҳои пурдаҳ­шати сиюм адиб аз рўйи зарурат як муд­­дат Душанберо тарк карда, дар Хуҷанд истиқомат мекунад.

Next

П А Ё М И ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН (маљаллаи илмї)

шеъри мирзо турсунзода водии хисор

Шумо дар сухбат бо атрофиён, пайваста кучои буданатонро такид карда меистед? В результате многолетних исторических и археологических исследований были получены новые знания о народе усунь и его государстве, что можно изложить следующим образом. Ман чӣ ҷавоб доданамро надонистам. Корҳои ободонӣ дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи шаҳр мушоҳида карда мешаванд. Вазорати маориф тасдик кард, набардхое, ки дар мактабхои Душанбе бо силоххои сард чанд сол боз идома меёбад, решахои махали доранд. Ва Михаил Шолоховро каме танқид кард.

Next

Устод лоҳутӣ дар вахшонзамин » Страница 3 » Рӯзномаи

шеъри мирзо турсунзода водии хисор

Основателем новой религии был перс по имени Мирза Хусейн Али, ставший известным под именем Бахаулла 1 в переводе с арабского: Слава Божия. Вай бо ашъори дилошўб, афкору фаъолияти наҷи­баш чун шахсияти барўманди адолатхоҳ ва инсон­­парвар дар саросари дунё соҳиби шўҳрату эҳ­ти­ром гардид. Ин ноҳия то ба заминҳои Термиз мерасад. Это может быть нападение завоевателей, нехватка пахотных земель в результате роста числа населения, либо изменение природных условий. Қаротеппа -, деҳоти Навобод 18. Дар як луғатномаи туркӣ мехонад, ки тоҷик номи қабилаест, як замон вуҷуд доштааст ва он ба маънои форс ҳам омадааст. Баъди ғалабаи Инкилоби Октябри Кабир, ба рӯи мардуми камбағал дари бахту саодат ва илму маърифат кушод.

Next

Рӯдакӣ бидуни унвони «халқӣ» беш аз ҳазор сол зист,

шеъри мирзо турсунзода водии хисор

Дараи Булбулон дар дидаи мо як умр нақш баст. Мирсаид Миршакар ба таври таъҷилӣ яке шеърашро, ки ба фаъолияти устод Лоҳутӣ бахшида буд, эҷод мекунад. Аз падару модар миллату механи хеш даст кашидану нисбатии онон нафрат парваридан вазинтарин гунох аст. Дар оѓоз саворанизоми порсї пароканда, вале ба зудї гирдоварї шуд. Мирзо ташаккури зиёде гуфт, ба асп савор шуда, каме тозонд, баъд онро ба соҳибаш супурд.

Next

ПАЁМИ КУХИСТОН: Мирзо Турсунзода

шеъри мирзо турсунзода водии хисор

Дарозӣ ва бари қабр 2,6 х 1,4 метр аст. Помимо джувозхона существовали и поныне функционируют другие предприятия, например, рисорушки, называемые «обджувоз» или «бринчджувоз». Боре вай ба хона омада мебинад, ки кулбааш бом надорад. Эй нигоро, ин қадар ту дилрабо, Оташинрӯ, нозанин, ширинадо. Дар баландӣ нури хираи чароғе ба чашм мерасид.

Next

Мирзо Турсунзода — Википедия

шеъри мирзо турсунзода водии хисор

Осиѐ так называется в народе водяная мельница, где с древности оседлые земледельцы мололи зерно пшеницы и получали муку. Our ancestors have long known that water increases physical comfort due to the evaporation process, which reduces the air temperature by several degreesby increasing the relative humidity. Намунае аз эҷодиёт: Парвона хоҳам шуд Санам, доғи дилам бурд аз рухаш афсона хоҳам шуд, Надорам тоқати ҳаҷраш яқин девона хоҳам шуд. Дарзандагӣ дар наздикии деҳаи Ҷалоир, 62 км дуртар аз Термиз дар соҳили рости Сурхандарё, 1,5км дуртар Хишткӯпрук воқеъ гашта буд. Ethnic migration change the balance of ethnic groups in the regions of the output and the universe, creating a new situation in the inter-ethnic relations, and thus have a significant impact on the socio-economic, political and cultural character of the region.

Next

ЛУҒАТИ ИФОДАГАРИ ТАВСИФОТИ ЗАН

шеъри мирзо турсунзода водии хисор

Фармондехони Фронти халки - Махкамбой Шарипов ургути , Малик Солехов фаргоналик , Ибод Бойматов тошкентлик низ ворисони узбекхои омадаанд. Раҳимӣ ана ҳамин хел марди хайрандеш ва фарохҳиммат буд… Ман дар бораи хобгоҳи Иттифоқи нависандагон барои он бисёр гап задам, ки он бешубҳа макони дӯстию рафоқат, корхонаи эҷодии ҳар як адиб буд. Қудрату тавоноӣ ва қаҳрамонию мардонагии зан дар ашъори Мирзо Турсунзода бо калимаю ибораҳои «офтоб», «оташ» ва «посбони оташ», А. Мирзоҷон гуфт, ки аз паи тартиб додани маҷмӯа шавед, ки ин ҷавон бисёр шармгин аст. Вализода «кордону дилшод»: Туро эй духтари кордону дилшод, Муборак бод иду бахти озод. Дар солҳои - дар интернати таҳсили худро давом медиҳад. Тақрибан таърихи ин динозаварҳо ба 96-156 миллион сол қабл баробар аст.

Next

ПАЁМИ КУХИСТОН: Мирзо Турсунзода

шеъри мирзо турсунзода водии хисор

Пас аз сафари Ғарм Турсунзода чанд шеър иншо кард, ки «Ағбаи Кафтаргузар» яке аз онҳост. Чӣ тавре ки холаи Обидӣ, бибии Нусратой қисса карда буд, модараш зани хушгуфтор ва маслиҳатгари занони гузар будааст. Ба ривояти Табарї Ќайс ибни Њайсам раъйи Абдуллоњ ибни Хозимро, ки низ дар Хуросон буд, дар саркўб кардани шўришиѐн пурсид. Однако были города, которые специализировались именно в производстве металлических изделий. Субҳдам он гулбадан то даст бар гул мекунад, Бар рухи гул аз арақ шарму ҳаё гул мекунад, Мехиромад дар чаман то қомати он сарвиноз, Сарви бӯстонӣ наҷунбида зи ҷо гул мекунад.


Next

Тарчумаи Хол Ва Чашни 100 Солагии Нависандаи Точик Устод Мирзо Турсунзода Бесплатно Рефераты

шеъри мирзо турсунзода водии хисор

Баъд њукумати Гургонро ба бародари худ Megabernes ва њукумати мардуми дарбикро, ки тоза мутеъ карда буд, ба Spitaсеs писари Spitamas эъто кард. Это говорит о том, что зодчие ещѐ не до конца осмыслили традиции средневековых мастеров Средней Азии. Охири охирон дар лаби сарҳавзи пахта нишаста, дар хусуси кору бори деҳқонон бо котиб сӯҳбати гарме кардем. Чу­нин мактаб дар Қаратоғ соли 1925 ба фаъолият пар­дохт ва Мирзо яке аз аввалин толибилмони ин мактаб буд. Отличие состоит лишь в том, что водяные мельницы Армении рассчитывались на разное число поставок, т. Аз деҳа ба комитети иҷроияи Шаҳринав омадам. Пирамардон назди мансабдори воломакоме, ки дар дачааш истирохат дошта мераванд, то у кумак бинмояд масчидашон боз гардад.


Next

Мирзо Турсунзоде Бесплатно Рефераты

шеъри мирзо турсунзода водии хисор

Ва касеро ба рақс таклиф карданӣ шаванд, бо асо ба китфи росташ оҳиста мезаданд. Шоир Мирсаид Миршакар дар хотираҳояш қайд мекунад, ки устод Лоҳутӣ ӯро дар сохтмон дида мешиносад ва аз ин иқдоми пешгирифта, ки дар байни коргарон фаъолият дорад, адибро самимона таҳсин мехонад. Бесабаб нест, ки асарҳои шоири шуҳратёри тоҷик беш ба пан­ҷоҳ забони халқҳои ҷаҳон тар­ҷума шудаанд. Баъди марги Чингизхон давлатҳои мазкурва умуман Мовароуннаҳр ба тасарруфи писари ӯ Чағатой дохил шуданд. Мо бо сару либоси шахтиёрӣ сурат ҳам гирифтаем, ки хотираи некест. Ва чашмам ба сурати калони Мирзо, ки дар девор овезон буд, афтод.

Next