logo

Ден соолук жонундо макалдар. Ден соолук өмүр булагы жана биринчи байлык.

Ден соолук жонундо макалдар Rating: 5,7/10 1093 reviews

Ден соолук өмүр булагы жана биринчи байлык.

ден соолук жонундо макалдар

Тиги кишинин сөзүн туура көргөн Апенди куржунду өз ийнине арта салып, эшегин минген бойдон жолун улаптыр. «Эне тилди өнүктүрүүгө кошкон салымым» деген тематикадагы дилбаян. Жамандын жакшысы болгончо, жакшынын жаманы бол. Кудай кошкон куда болот, пайгамбар кошкон дос болот. Жакшы жигит сыртта мырза, үйдө кул, жаман жигит үйдө мырза, сыртта кул.

Next

Кыргыз макал

ден соолук жонундо макалдар

Ага өлсө - ини бар, Тону жерде калган жок. Элиңди жаман көрсөң элге кан тип батасың, Жериңди жаман көрсөң көргө кантип батасың. Аларда турмушту таануутучу, жалпылоочу, акыл насаат, таалим-тарбия берүүчү күч, терең мазмун жана идеясы бар болгондугу үчүн, оозеки чыгармачылыктын ичинде өзгөчө орунда туруп, угуучулар, окуучулар тарабынан өтө жогору бааланат. Уулдун уулу мекен коргойт, душмандын астын торгойт. Бир күнү уруш болгон үйдөн Кырк күнү береке кетет.


Next

Даанышман ойлор: афоризмдер, макал

ден соолук жонундо макалдар

Куурайды бирден сындырган оңой, тобу менен сындырмак кыйын. Жөө жүргөнчө, төө минген жакшы. Жалкоонун - жаны, Байдын малы - ардактуу. Жакасы жок тон болбойт, жабуусу жок үй болбойт. Коркуп кетип балтасын шилтеп ийсе, аттин башына дал тийип, ит өүп калат.

Next

Даанышман ойлор: афоризмдер, макал

ден соолук жонундо макалдар

Айыгар дарттын дабасы - Өзү табылат. Бир жерде чеки иш кылган ар жерде кепке кемтик, сөзгө сөлтүк. Анткени, бул жактагы климат адамдын жашоосуна ылайыктуу. Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көөнүн сөз ачат. Мисал катары Кавказ элдерин алып көрсөк жашоо шарттары анча деле жакшы болбосо дагы, бул жакта жашаган элдердин ден соолугу чың жана дүйнөдө эң узак жашаган адамдар катары таанылган.

Next

Тарбиялык иштер

ден соолук жонундо макалдар

Адам курсагынан эмес, Кулагынан арыктайт. Жалганчынын чын сөзү да сая кетет. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман. Кант оорусу менен ооруган киши 3 эсе инфарк же инсульт болуп калуусу бул турган кеп. Душмандын биринчи кадамы, жылмалап айткан саламы. Уй мүйүзүнөн сынат, адам сөзүнөн сынат. Сокурдан күзөтчүң болсо, элиңди жоого алдырат.

Next

Даанышман ойлор: афоризмдер, макал

ден соолук жонундо макалдар

Түзүүчүгө адис фольклористтерге коюлуучу талаптарды аткарган эмес деш деле болбос. Жеңилди жерден, оорду колдон алат. Алган эри жарашса, кара катын ак болот. Президенттин далдаасында дайыма бирөөлөр жүрөт, алардын кимдер экенин билиш үчүн көрүнөөгө чыгарыш керек. Баарына жагам десең - бирине да жакпайсың.

Next

Макал

ден соолук жонундо макалдар

Жыргап уктайм десең - төшөккө таза абийириң менен жат. Акыркы учурда техносферадагы жашоо, жаратылышты кыйратуучу күчтөрдүн көбөйүшү, социалдык мүнөздөгү коркунучтуу жагдайлардын көбөйүшү, күнүмдүк жашоодо туура жүрүш-туруш эрежелерин билбөө жана башка ар кандай себептерге байланыштуу калктын саламаттыгынын начарлоо тенденциясы айкын болууда. Алыстагы душмандан, аңдып жүргөн - дос жаман. Мамлекетибизде, эл менен бирге, кайсыл гана мекемеде, айыл өкмөттөрдө болбосун биринчи учурда спортко көңүл буруубуз баарыбыздын парзыбыз, спорттук мелдештерди өткөрүү үчүн- машыктыруучуларды даярдоо азыркы учурдун негизги талабы, принциби. Жакшыдан жаман туулса чыгаша, жамандан жакшы туулса киреше. Коңшуң сокур болсо - көзүң кыс.


Next

Тарбиялык иштер

ден соолук жонундо макалдар

Акыйкатчыл адам - бактылуу адам. Мындай негизги азыктар адатта денени күндөлүк азыктар менен гана камсыз кыла алат. Аттанганда эле көчүгү кыйшык эле. Аркандын узуну жакшы, сөздүн кыскасы жакшы. Ок дал жүрөктүн тушуна тийиптир. Боорукер жардамга келет, боору таш өлгөнгө күлөт. Саҳна кўриниши намойиш қилинади: Бунда ҳаваскор актёрлар: шоҳ, вазирлар ва Алишер Навоий тимсолида иштирок этади.

Next

Кыргыз макал

ден соолук жонундо макалдар

Кылым сүргөн кыргыз тили, Кызгалдактай гүлдөсү н, Жайып тамыр-бутактарын Жаш арчадай бүрдөсү н, Ишкананы кенен ээлеп, Иш кагазда сайрасын, Көчө лөрдө эркин басып, Көрнө ктөрдө жайнасын. Конок «бышты» десе, Ала бакандагы эт да бышат. Бир тарыхый инсан тууралуу дилбаян-очерк. Өзүн башкара албаган адам - өңгөлөрдү башкара албайт. Жарды эмес кыргыз тили, Так өзүнү н жан дүйнөсү караңгы. Байлыгың - досуң эмес, досуң - байлыгың.

Next